-A A +A

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się

a) w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) - dla studiów I i II stopnia

b) w IRK (podyplomowe) - dla studiów podyplomowych

Po rejestracji otrzymasz dane w wiadomości e-mail. Użyj ich do zalogowania się.

 

2. Uzupełnij formularz danych osobowych.

Potrzebne będą dane z dowodu osobistego lub paszportu.

 

3. Wybierz kierunek lub kierunki.

1. Uzupełnij dane potrzebne do rekrutacji

 

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Potrzebne będą: nr świadectwa dojrzałości oraz dane dotyczące ocen z egzaminu maturalnego. Uzupełnisz także dane zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

Studia II stopnia

Potrzebne będą: dane dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

 

UWAGA!!
Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski - na tym etapie proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

 

2. Zakończ rekrutację - patrz tutaj

1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane dla Ciebie konto bankowe.

Aby pobrać druk wpłaty rekrutacyjnej należy zalogować się na konto w IRK, wybrać w menu zakładkę „wydruki rekrutacyjne” i pobrać plik.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania elektronicznej rejestracji (zapisów na kierunek)

 

2. Zachowaj dowód wpłaty np.:

- potwierdzenie dokonania transakcji bankowej

- dowód wpłaty na Poczcie Polskiej

- dowód wpłaty z placówki stacjonarnej dowolnego banku

- potwierdzenie w pliku  pdf. przy dokonowaniu płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Pamiętaj, że terminy realizacji przelewów na poczcie są dłuższe, niż bezpośrednich przelewów bankowych.

 

3. Oczekuj na wyniki i skompletuj dokumenty.

Lista dokumentów:

  • formularz kandydata - do pobrania z Indywidualnego Konta Kandydata (w systemie IRK) w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”, uzupełniony i podpisany
  • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty rekrutacyjnej
  • dodatkowe dokumenty wymagane przez dany kierunek studiów (jeżeli takowe występują)

     Ponadto:

Studia I stopnia i jednolite magisterskiej:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury" lub dokument zagraniczny (świadectwo, dyplom) uprawniajacy do podjęcia studiów wyższych

Studia II stopnia

  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra, inżyniera lub równorzędny, suplement do dyplomu 

 

1. Gdy otrzymasz zawiadomienie o przyjęciu/zakwalifikowaniu na Uczelnię:

Złóż komplet dokumentów w odpowiednim dla Twojego kierunku sekretariacie w wyznaczonych terminach oraz dokonaj opłaty za indeks i legitymację na wygenerowany dla Ciebie numer rachunku bankowego widoczny na Twoim koncie w Internetowej Rejestracji Kandydata (ten sam numer rachunku, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna).

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piatku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019