-A A +A

Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie (2018/19)

Studia podyplomowe kształtujące i rozwijające umiejętności oraz kompetencje filozoficzne dla wszystkich uczestników życia gospodarczego.
Filozofia w biznesie przez długi czas była charakteryzowana jako „za dużo gadania, za mało działania”. Szybkie działanie może przynieść bardzo dobre skutki, ale jeżeli jest nieprzemyślane, może również zakończyć się katastrofą. Intuicja biznesowa i profesjonalna wiedza to ważne narzędzia, które prowadzą do sukcesu, umiejętności a kompetencje filozoficzne pozwolą Ci osiągnąć jeszcze więcej.
Dlaczego w życiu gospodarczym przydaje się filozofia? Dokładnie zrozumiesz to po naszym kursie, ale teraz kilka wskazówek. Filozofia nie skupia się na działaniu, tylko na zadaniu pytań, w tym sensie, nie chodzi jej o znalezienie odpowiedzi, raczej o krytyczne zakwestionowanie odpowiedzi, które już mamy. Filozofia nie uczy, co myśleć, tylko jak myśleć! Pozwala tworzyć i stosować heurystyki, które wykraczają poza standardowe ramy rozumowania osób wykształconych kierunkowo, a które mogą nie tylko przyspieszyć rozwiązywanie problemów, ale i dają poważną przewagę nad konkurencją . Dzięki umiejętnościom filozoficznym udaje się spojrzeć dalej niż zakładamy, że można patrzeć, i – na przykład – odkryć nisze do zagospodarowania w biznesie lub lepiej przygotować się na nadchodzące okoliczności. Patrząc szerzej, niż tylko przez kategorie właściwe dla sfery biznesu, można dzięki filozoficznemu podejściu zrobić ze swojej działalności coś więcej, niż tylko narzędzie do pomnażania zysków – trafnie odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa, przewidując jego przyszłe potrzeby. Rozumienie standardów i trendów w moralności również może być narzędziem przewagi na konkurencją: pozwoli zbudować zespół, zatrzymać najlepszych pracowników i zbudować zaufanie klientów.
Rozumiemy, jak bardzo trzeba dziś szanować swój czas, dlatego przygotowaliśmy studia podyplomowe w pigułce. Osiemnaście sobót w ciągu półtorej roku pozwoli Ci, poprzez starannie przygotowane, skondensowane zajęcia prowadzone przez specjalistów, nabyć unikalne, filozoficzne umiejętności i kompetencje, które są pomocne w kluczowych obszarach działalności gospodarczej oraz w życiu osobistym. Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia gwarantujemy małe grupy podczas zajęć. Wszystko to w duchu myśli chrześcijańskiej, w legendarnej atmosferze UPJPII i w wygodnym budynku w samym centrum Krakowa.

Nasze studia mogą pomóc w:

* bardziej świadomym życiu
* ustaleniu hierarchii wartości i odróżnianiu tego, co istotne od tego, co nieistotne
* optymalizacji działań
* prowadzeniu rozmów
* zadawaniu precyzyjnych pytań (innym i sobie)
* zajmowaniu i prezentowaniu przemyślanego stanowiska
* szybkim identyfikowaniu problemów
* znajdowaniu rozwiązań, które wykraczają poza standardowe ramy myślenia
* implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego
* rozwoju świadomości moralnej dotyczącej zagadnień życia gospodarczego
* formułowaniu standardów etycznych i rozwiązywaniu trudności moralnych w firmach
* zbudowaniu narzędzi do samodzielnego rozwoju filozoficznych kompetencji i umiejętności
* poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania
Poznasz tylko wąski wycinek filozofii, ponieważ celem tych studiów jest praktyczna pomoc w osiągnięciu sukcesu w życiu gospodarczym poprzez zbudowanie i rozwój kompetencji i umiejętności filozoficznych. Jeżeli chciałbyś zagłębić się w filozofii, rozwinąć swój umysł, poznać myśl najwybitniejszych umysłów naszej cywilizacji, przygotować się na wyzwania, które przed nią stoją, udoskonalić swoje umiejętności krytycznego myślenia i rzetelnej argumentacji, musisz poświęcić na to trochę więcej czasu. Dla chcących rozwijać dalej swe myślenie filozoficzne oferujemy również wiele innych możliwości (ze studiami doktoranckimi włącznie), pomożemy również w dobraniu indywidualnych rozwiązań
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia podyplomowe kształtujące i rozwijające umiejętności oraz kompetencje filozoficzne przydatne dla wszystkich uczestników życia gospodarczego.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych posiada zaawansowane kompetencje i umiejętności filozoficzne przydatne w praktyce życia gospodarczego oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do ich dalszego rozwijania. Absolwent potrafi w sposób spójny priorytetyzować swoje cele oraz hierarchizować wartości. Absolwent wykorzystuje swoje umiejętności i kompetencje filozoficzne w prowadzeniu rozmów, szczególnie poprzez zadawanie precyzyjnych pytań, zajmowanie i prezentowanie przemyślanego stanowiska oraz znajdowanie rozwiązań, które wykraczają poza standardowe schematy myślenia. Absolwent jest świadom wpływu poglądów filozoficznych na kształt życia gospodarczego i zna możliwość implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego. Absolwent jest wrażliwy na problemy moralne pojawiające się w sferze gospodarczej – potrafi je identyfikować, proponować rozwiązania oraz formułować standardy, które pozwolą mierzyć się z moralnymi trudnościami innym uczestnikom życia gospodarczego.
Ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
Tel. 12 370 86 08
wf@upjp2.edu.pl
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018r. – 17 września 2018r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 17 września 2018r. – 28 września 2018r.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (aż do wyczerpania limitu miejsc)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
doskonalące
Trzy semestry, 194 godziny
październik 2018 r
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1500,00 zł
opłata za trzy semestry: 4500,00 zł
•limit dolny: 8 • limit górny: 15
SUMA PUNKTÓW ECTS
30 ECTS

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praca dyplomowa.
Liczba zjazdów: 6 sobót w semestrze (8:45-19:15)

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piatku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA  - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019