-A A +A

Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu (2017/18)

Studia podyplomowe z franciszkanizmu są ofertą skierowaną do szerokiego grona odbiorców, dla których postać św. Franciszka z Asyżu jawi się jako inspiracja czy prowokacja do otwierania nowych perspektyw myślowych.
Na studiach odwołujemy się do wzorców sprawdzonych w życiu, przekonani o szczególnym znaczeniu edukacji biograficznej. Patrząc na ludzi szczęśliwych, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak być pogodzonym z sobą, z innymi, z całym stworzeniem i z Bogiem. Doceniając pedagogikę miejsca, studiujemy w historycznych murach franciszkańskiego klasztoru w samym sercu Krakowa. Ważna jest dla nas historia, ale ważniejsze jest "tu i teraz" tego, co dzieje się w nas i wokół nas. Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny. Podejmujemy zagadnienia z duchowości, kultury, psychologii, dialogu, ekoteologii.

Program studiów:
Duchowość średniowiecza
Duchowość franciszkańska
Franciszkanie w kulturze europejskiej
Średniowieczna literatura franciszkańska
Pisma św. Franciszka i św. Klary
Hagiografia
Ikonografia franciszkańska
Historia ruchu franciszkańskiego
Podstawy teologii franciszkańskiej
Święte kobiety w ruchu franciszkańskim
Ekoteologia
Franciszkańskie perspektywy relacji i dialogu
Kultura franciszkańska: od wartości do symbolu
Dialog międzykulturowy i Duch Asyżu
Pedagogiczne aspekty pracy i zaangażowania
Ubóstwo monastyczne
Ośrodek Studiów Franciszkańskich,
31-004 Kraków
ul. Franciszkańska 4,
tel. 12 422 12 73
mail: sekretariat@isf.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
Poniedziałek.: 12.00-17.00
Środa 12.00-14.30
Czwartek.: 10.00-12.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Andrzej Zając OFMConv
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się:
1) przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie [url=https://wd.upjp2.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja]www.irk.upjp2.edu.pl[/url] i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK;
2) w sekretariacie Ośrodka Studiów Franciszkańskich, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków (wejście przez furtę WSD Franciszkanów). Dokumenty można przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 29 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 2 lutego 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 6 października 2017 r.
Nabór na semestr letni:
2 lutego 2018 r. – 9 lutego 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Studiów Franciszkańskich
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 4
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).
Warunki przyjęcia kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

550 zł/semestr (1650 zł/cały tok studiów)
min. 15, max. 40
Zajęcia odbywają się w klasztorze franciszkanów w sercu Krakowa, przy ul. Franciszkańskiej 4.
Studia podyplomowe z franciszkanizmu są realizowane w zjazdach jednodniowych – soboty, godz. 9.00-17.50.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018