-A A +A

Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu (2017/18)

Studia podyplomowe z franciszkanizmu są ofertą skierowaną do szerokiego grona odbiorców, dla których postać św. Franciszka z Asyżu jawi się jako inspiracja czy prowokacja do otwierania nowych perspektyw myślowych.
Na studiach odwołujemy się do wzorców sprawdzonych w życiu, przekonani o szczególnym znaczeniu edukacji biograficznej. Patrząc na ludzi szczęśliwych, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak być pogodzonym z sobą, z innymi, z całym stworzeniem i z Bogiem. Doceniając pedagogikę miejsca, studiujemy w historycznych murach franciszkańskiego klasztoru w samym sercu Krakowa. Ważna jest dla nas historia, ale ważniejsze jest "tu i teraz" tego, co dzieje się w nas i wokół nas. Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny. Podejmujemy zagadnienia z duchowości, kultury, psychologii, dialogu, ekoteologii.

Program studiów:
Duchowość średniowiecza
Duchowość franciszkańska
Franciszkanie w kulturze europejskiej
Średniowieczna literatura franciszkańska
Pisma św. Franciszka i św. Klary
Hagiografia
Ikonografia franciszkańska
Historia ruchu franciszkańskiego
Podstawy teologii franciszkańskiej
Święte kobiety w ruchu franciszkańskim
Ekoteologia
Franciszkańskie perspektywy relacji i dialogu
Kultura franciszkańska: od wartości do symbolu
Dialog międzykulturowy i Duch Asyżu
Pedagogiczne aspekty pracy i zaangażowania
Ubóstwo monastyczne
Ośrodek Studiów Franciszkańskich,
31-004 Kraków
ul. Franciszkańska 4,
tel. 12 422 12 73
mail: sekretariat@isf.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
Poniedziałek.: 12.00-17.00
Środa 12.00-14.30
Czwartek.: 10.00-12.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Andrzej Zając OFMConv
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się:
1) przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie [url=https://wd.upjp2.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja]www.irk.upjp2.edu.pl[/url] i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK;
2) w sekretariacie Ośrodka Studiów Franciszkańskich, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków (wejście przez furtę WSD Franciszkanów). Dokumenty można przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 29 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 2 lutego 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 6 października 2017 r.
Nabór na semestr letni:
2 lutego 2018 r. – 9 lutego 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Studiów Franciszkańskich
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 4
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).
Warunki przyjęcia kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

550 zł/semestr (1650 zł/cały tok studiów)
min. 15, max. 40
Zajęcia odbywają się w klasztorze franciszkanów w sercu Krakowa, przy ul. Franciszkańskiej 4.
Studia podyplomowe z franciszkanizmu są realizowane w zjazdach jednodniowych – soboty, godz. 9.00-17.50.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018