-A A +A

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów (2017/18)

Podyplomowe Studia Pastoralne w pierwszej kolejności skierowane są do księży proboszczów i do księży wikariuszy, o dłuższym stażu kapłańskim. Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania czy podstawowych zasad ekonomicznych, pozwoli, w świetle prawa kościelnego, jak również państwowego, nabyć umiejętności prowadzenia dialogu osobowego, prawidłowo organizować życie parafialne, z zarządzaniem finansami włącznie. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami, które pobudzą parafian do świadczenia „uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego czy społecznego
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9., II piętro, pok. 305,
tel. 12 421 89 45
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek 09.00-12.00
wtorek 09.00-12.00
środa 09.00-12.00
czwartek 09.00-12.00
piątek 09.00-12.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- życiorys;
- odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z teologii
- przyjęcie dekretu z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 30 września 2017 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
1 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie

Ogłoszenie listy przyjętych 30 września 2017 r.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia magisterskie.

Kolejność zgłoszeń
Studia o charakterze doskonalącym.
12 SEMESTRÓW / 150 godzin
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

50 zł/semestr (600 zł/cały tok studiów)
limit dolny - 20 osób limit górny - 40 osób
Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 12/13 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują dyplom studiów podyplomowych.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018