-A A +A

Studia Podyplomowe "Nauka i Religia" (2017/18)

Studia podyplomowe „Nauka i Religia” prowadzone są na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod patronatem i we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Studia te są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków, zainteresowanych tematyką oddziaływań pomiędzy nauką i religią. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat tych oddziaływań zarówno na przestrzeni dziejów (od starożytności do dziś), jak i w kontekście współczesnych debat, obejmujących dyscypliny naukowe, takie jak fizyka i kosmologia, teoria ewolucji oraz neuronauka.
Sekretariat: mgr Anna Wojewoda
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, pok. 203,
tel. 12 370 86 08
e-mail: anna.wojewoda@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
Poniedziałek: 8-16.00
Wtorek :8-16.00
środa: 8.00-12.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr hab. Wojciech Grygiel
1. Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
3. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.
O przyjęciu na studia decyduje terminowe złożenie dokumentów (ostateczny termin: 31 października). Ponieważ studia prowadzone są przede wszystkim w formie e-learningowej nie ma limitu miejsc (przyjmowani są wszyscy kandydaci, spełniający warunki formalne).
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (170 godzin)
1000 zł/ semestr
100 zł opłata wpisowa
limit dolny - 10 osób
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019