-A A +A

Studia Podyplomowe "Nauka i Religia" (2017/18)

Studia podyplomowe „Nauka i Religia” prowadzone są na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod patronatem i we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Studia te są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków, zainteresowanych tematyką oddziaływań pomiędzy nauką i religią. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat tych oddziaływań zarówno na przestrzeni dziejów (od starożytności do dziś), jak i w kontekście współczesnych debat, obejmujących dyscypliny naukowe, takie jak fizyka i kosmologia, teoria ewolucji oraz neuronauka.
Sekretariat: mgr Anna Wojewoda
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, pok. 203,
tel. 12 370 86 08
e-mail: anna.wojewoda@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
Poniedziałek: 8-16.00
Wtorek :8-16.00
środa: 8.00-12.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr hab. Wojciech Grygiel
1. Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
3. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.
O przyjęciu na studia decyduje terminowe złożenie dokumentów (ostateczny termin: 31 października). Ponieważ studia prowadzone są przede wszystkim w formie e-learningowej nie ma limitu miejsc (przyjmowani są wszyscy kandydaci, spełniający warunki formalne).
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (170 godzin)
1000 zł/ semestr
100 zł opłata wpisowa
limit dolny - 10 osób
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018