-A A +A

Studia Podyplomowe Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie (2016/17)

Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (za pośrednictwem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Muzeum Auchwitz-Birkenau), Muzeum Polin (Historii Żydów Polskich) w Warszawie. - więcej informacji.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 1;
tel. 12 430-07-50;
kom. 511 459 897;
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
wtorek 10.00 – 12.00,
środa 10.00 – 12.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
WYMAGANE DOKUMENTY
- podanie do kierownika studiów,
- kserokopia dowodu osobistego,
- odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium),
- 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl lub wysłać pocztą na adres:

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII
ul. Franciszkańska 1, 31–004 Kraków
z dopiskiem: Studia podyplomowe
Semestr zimowy
• Rejestracja elektroniczna: od 16 sierpnia 2016 r. do 7 października 2016 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: do 12 października 2016 r w sekretariacie Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu.

Semestr letni
• Rejestracja elektroniczna: od 15 stycznia 2017 r. do 25 lutego 2017 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: do 6 marca 2017 r. w sekretariacie Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu.
Kolejność zgłoszeń
Studia o charakterze doskonalącym.
3 semestry, 252 godz.
Opłata wpisowa: 100 zł,

900 zł/semestr (2700 zł/cały tok studiów)
min. 25 osób, max. 35 osób

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018