-A A +A

Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej (2016/17)

Celem dokształcających studiów podyplomowych jest udostępnienie Słuchaczom wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi turystyki morskiej. Nowością jest przekaz pełnego zakresu specjalistycznej wiedzy na temat coraz popularniejszej formy wypoczynku, jaką stanowią oceaniczne i morskie rejsy wycieczkowe luksusowymi statkami pasażerskimi; specyfiki i standardów obsługi pasażerów na takich rejsach, produktu turystycznego oferowanego podczas rejsów, historii flot linii oceanicznych i ich dnia dzisiejszego, miejsc o charakterze religijnym odwiedzanych na trasach rejsów, także umożliwienie praktyki w obsłudze turystów morskich rejsów wycieczkowych, przygotowanie Słuchaczy do pracy z grupami turystów pragnących spędzić wypoczynek na morzu oraz w miejscach związanych z kulturą chrześcijańską, kultem religijnym, pośród zabytków sakralnych. Studia przygotują m. in. przyszłych duszpasterzy oraz animatorów grup turystycznych na rejsach morskich. Studia dostarczą wiedzy o morskiej formie podróży i turystyki religijnej (navigatio religiosa), z zakresu historii i współczesności linii oceanicznych w tym dziejów polskich transatlantyków, produktu turystycznego dostępnego na pokładach współczesnych luksusowych statków pasażerskich, specyfiki obsługi morskich rejsów wycieczkowych i pilotażu grup turystycznych na tych rejsach, miejsc o religijnym charakterze dostępnych drogą morską, historii architektury sakralnej, wybranych aspektów ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego, zagadnień duszpasterskich wyzwań związanych z religijnym charakterem wypoczynku na morzu. W ramach praktyk Słuchacze odbywają szkolenia na pokładach statków pasażerskich w Porcie Morskim w Gdyni, szkolenia w Porcie Lotniczym Kraków Balice, ponadto jest możliwość udziału w śródziemnomorskim rejsie wycieczkowym „study tour" po Morzu Śródziemnym lub Fiordach Norweskich luksusowym statkiem pasażerskim (płatnym dodatkowo).
Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i warsztatów. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz specjaliści z dziedziny obsługi turystyki lądowej i morskiej, w tym; doświadczeni piloci morskich rejsów wycieczkowych, wieloletni kapelan na statkach pasażerskich z ramienia Apostolstwa Ludzi Morza AOS USA, specjalista w zakresie komunikacji lotniczej, turystyki morskiej oraz współczesnych linii oceanicznych, wybitny znawca światowej literatury podróżniczej i marynistycznej oraz jej aspektów religijnych, znawca architektury sakralnej, Szef Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej RP, specjalista w zakresie systemów rezerwacyjnych. Słuchacz studiów podyplomowych otrzyma, na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pracy dyplomowej, świadectwo ich ukończenia wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz certyfikat szkolenia z zakresu wiedzy na temat obsługi morskich rejsów wycieczkowych wydany przez Biuro Podróży.
Ponadto kapłani władający biegle językiem angielskim będą mogli otrzymać certyfikat rekomendujący ich do pełnienia posługi sakramentalnej i ewangelizacyjnej wobec ludzi morza na pokładach statków pasażerskich podczas morskich i oceanicznych rejsów wycieczkowych.
Wydział Teologiczny
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9., II piętro, pok. 305,
Tel.: 12 370 86 12
e-mail: turystyka@upjp2.edu.pl
www.turystyka.upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek: 10.00-15.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: 10.00-15.00
piątek: 10.00-13.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr Marian Półchłopek
- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK
- podanie do kierownika studiów,
- kserokopia dowodu osobistego,
- życiorys,
- odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium),
- 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej oraz po rozpoczęciu studiów dowód opłaty semestralnej.


Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl
Semestr zimowy
• Rejestracja elektroniczna: od 21 czerwca 2016 r. do 16 października 2016 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: od 21 czerwca 2016 r. do 21 października 2016 r. u Kierownika studiów w godzinach otwarcia sekretariatu.

Semestr letni
• Rejestracja elektroniczna: od 24 października 2016 r. do 3 marca 2017 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: od 24 października 2016 r. do 10 marca 2017 r. u Kierownika studiów w godzinach otwarcia sekretariatu.
Kolejność zgłoszeń.
Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie adresowane są do absolwentów studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra) z zakresu turystyki i pilotów wycieczek, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników turystycznych oraz do absolwentów wszystkich studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra). Zapraszamy osoby po studiach turystycznych dysponujące umiejętnościami i doświadczeniem w pilotażowej obsłudze grup turystycznych a pasjonujące się podróżami morskimi współczesnymi statkami pasażerskimi, turystyką drogą morską, tematyką marynistyczną, pragnące dokształcić się w tym zakresie i zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenie w obsłudze morskich rejsów wycieczkowych. Wszystkich, którzy chcą profesjonalnie pomagać innym spędzić na morzu wakacje z Bogiem, także kapłanów pragnących nabyć umiejętności do duszpasterskiej posługi wobec Ludzi Morza na statkach pasażerskich podczas wakacyjnych rejsów morskich.
Studia o charakterze doskonalącym.
Dwa semestry zajęć dydaktycznych oraz praktyk – 210 godzin
Opłata wpisowa: 100 zł,

1500 zł/semestr (3000 zł/cały tok studiów)
limit dolny – 10 osób; limit górny – 25 osób
Zajęcia odbywają się w ustalonych terminach w wybrane soboty w godzinach od 8.00 do 18.00 w Krakowie oraz na kilkudniowym spotkaniu wyjazdowym w Zakopanem.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018