-A A +A

Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej (2016/17)

Celem dokształcających studiów podyplomowych jest udostępnienie Słuchaczom wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi turystyki morskiej. Nowością jest przekaz pełnego zakresu specjalistycznej wiedzy na temat coraz popularniejszej formy wypoczynku, jaką stanowią oceaniczne i morskie rejsy wycieczkowe luksusowymi statkami pasażerskimi; specyfiki i standardów obsługi pasażerów na takich rejsach, produktu turystycznego oferowanego podczas rejsów, historii flot linii oceanicznych i ich dnia dzisiejszego, miejsc o charakterze religijnym odwiedzanych na trasach rejsów, także umożliwienie praktyki w obsłudze turystów morskich rejsów wycieczkowych, przygotowanie Słuchaczy do pracy z grupami turystów pragnących spędzić wypoczynek na morzu oraz w miejscach związanych z kulturą chrześcijańską, kultem religijnym, pośród zabytków sakralnych. Studia przygotują m. in. przyszłych duszpasterzy oraz animatorów grup turystycznych na rejsach morskich. Studia dostarczą wiedzy o morskiej formie podróży i turystyki religijnej (navigatio religiosa), z zakresu historii i współczesności linii oceanicznych w tym dziejów polskich transatlantyków, produktu turystycznego dostępnego na pokładach współczesnych luksusowych statków pasażerskich, specyfiki obsługi morskich rejsów wycieczkowych i pilotażu grup turystycznych na tych rejsach, miejsc o religijnym charakterze dostępnych drogą morską, historii architektury sakralnej, wybranych aspektów ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego, zagadnień duszpasterskich wyzwań związanych z religijnym charakterem wypoczynku na morzu. W ramach praktyk Słuchacze odbywają szkolenia na pokładach statków pasażerskich w Porcie Morskim w Gdyni, szkolenia w Porcie Lotniczym Kraków Balice, ponadto jest możliwość udziału w śródziemnomorskim rejsie wycieczkowym „study tour" po Morzu Śródziemnym lub Fiordach Norweskich luksusowym statkiem pasażerskim (płatnym dodatkowo).
Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i warsztatów. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz specjaliści z dziedziny obsługi turystyki lądowej i morskiej, w tym; doświadczeni piloci morskich rejsów wycieczkowych, wieloletni kapelan na statkach pasażerskich z ramienia Apostolstwa Ludzi Morza AOS USA, specjalista w zakresie komunikacji lotniczej, turystyki morskiej oraz współczesnych linii oceanicznych, wybitny znawca światowej literatury podróżniczej i marynistycznej oraz jej aspektów religijnych, znawca architektury sakralnej, Szef Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej RP, specjalista w zakresie systemów rezerwacyjnych. Słuchacz studiów podyplomowych otrzyma, na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pracy dyplomowej, świadectwo ich ukończenia wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz certyfikat szkolenia z zakresu wiedzy na temat obsługi morskich rejsów wycieczkowych wydany przez Biuro Podróży.
Ponadto kapłani władający biegle językiem angielskim będą mogli otrzymać certyfikat rekomendujący ich do pełnienia posługi sakramentalnej i ewangelizacyjnej wobec ludzi morza na pokładach statków pasażerskich podczas morskich i oceanicznych rejsów wycieczkowych.
Wydział Teologiczny
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9., II piętro, pok. 305,
Tel.: 12 370 86 12
e-mail: turystyka@upjp2.edu.pl
www.turystyka.upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek: 10.00-15.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: 10.00-15.00
piątek: 10.00-13.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr Marian Półchłopek
- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK
- podanie do kierownika studiów,
- kserokopia dowodu osobistego,
- życiorys,
- odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium),
- 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej oraz po rozpoczęciu studiów dowód opłaty semestralnej.


Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl
Semestr zimowy
• Rejestracja elektroniczna: od 21 czerwca 2016 r. do 16 października 2016 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: od 21 czerwca 2016 r. do 21 października 2016 r. u Kierownika studiów w godzinach otwarcia sekretariatu.

Semestr letni
• Rejestracja elektroniczna: od 24 października 2016 r. do 3 marca 2017 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: od 24 października 2016 r. do 10 marca 2017 r. u Kierownika studiów w godzinach otwarcia sekretariatu.
Kolejność zgłoszeń.
Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie adresowane są do absolwentów studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra) z zakresu turystyki i pilotów wycieczek, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników turystycznych oraz do absolwentów wszystkich studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra). Zapraszamy osoby po studiach turystycznych dysponujące umiejętnościami i doświadczeniem w pilotażowej obsłudze grup turystycznych a pasjonujące się podróżami morskimi współczesnymi statkami pasażerskimi, turystyką drogą morską, tematyką marynistyczną, pragnące dokształcić się w tym zakresie i zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenie w obsłudze morskich rejsów wycieczkowych. Wszystkich, którzy chcą profesjonalnie pomagać innym spędzić na morzu wakacje z Bogiem, także kapłanów pragnących nabyć umiejętności do duszpasterskiej posługi wobec Ludzi Morza na statkach pasażerskich podczas wakacyjnych rejsów morskich.
Studia o charakterze doskonalącym.
Dwa semestry zajęć dydaktycznych oraz praktyk – 210 godzin
Opłata wpisowa: 100 zł,

1500 zł/semestr (3000 zł/cały tok studiów)
limit dolny – 10 osób; limit górny – 25 osób
Zajęcia odbywają się w ustalonych terminach w wybrane soboty w godzinach od 8.00 do 18.00 w Krakowie oraz na kilkudniowym spotkaniu wyjazdowym w Zakopanem.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019