-A A +A

Testy językowe dla studentów I roku: rok akademicki 2016/2017

Uwaga! W przypadku pojawiania się problemów związanych z testami językowymi prosimy o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych, pod nr. tel:12 422 57 85 w. 740

 

Informacja wprowadzająca dla osób przyjętych na studia:

- studiów I stopnia

- jednolitych studiów magisterskich

- studiów II stopnia (SUM)

 

1. Każdy student I roku, który ma w programie naukę języka (lektorat) i który potwierdzi fakt studiowania na UPJPII, ma obowiązek wykonania testów kwalifikujących go do odpowiednich grup językowych (najwcześniej dzień po potwierdzeniu faktu studiowania).

W związku z tym powinien rozwiązać testy językowe, które dostępne będą w terminach
od 4.08.2016 (od godz. 08.00) do 30.09.2016 (do godz. 08.00) na stronie elearning.upjp2.edu.pl lub w WIRTUALNYM DZIEKANACIE po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "Testy" (w menu po lewej stronie).

Studenci, którzy  potwierdzą  fakt studiowania po 29.09.2016 (rekrutacja wrześniowa) będą mieć możliwość rozwiązania testów od dnia 1.10.2016 do dnia  10.10.2016 r.

2. W przypadku logowania się bezpośrednio pod adresem elearning.upjp2.edu.pl login i hasło są takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu.

3. Wybór języka (lub dwóch języków - niektóre kierunki lub specjalności) porządkuje tabela. 

Obowiązującym jest wybór języka zgodny z tabelą. Tabela wyboru języków uwzględnia specyfikę danych kierunków i zgodna jest z programem danego kierunku lub specjalności oraz zaleceniami Władz poszczególnych Wydziałów.

Uwaga!

Studenci następujących kierunków w zakresie języka angielskiego:

Nauki o Rodzinie I stopień niestacjonarne

Praca Socjalna I stopień niestacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Historia II stopień (SUM)

Historia Sztuki II stopień (SUM)

logują się bezpośrednio na stronie testów (elearning.upjp2.edu.pl ) lub w WIRTUALNYM DZIEKANACIE po zalogowaniu się na konto w zakładce "Testy" (w menu po lewej stronie).

Wybór ewentualnego drugiego języka następuje zgodnie z tabelą. Jeśli student wybiera język od podstaw, nie rozwiązuje testu poziomującego.

4. Z języków oferowanych przez Uczelnię j. angielski, j. niemiecki, j. francuski realizowane są jako kontynuacja ze szkoły średniej, natomiast z języka włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a także z j. francuskiego i niemieckiego tworzone są grupy początkujące.

5. Test językowy składa się ze 100 pytań. Proszę wypełnić go w sposób uczciwy, nie zaznaczając przypadkowych odpowiedzi, co pozwoli dostać się do grupy adekwatnej do realnego poziomu znajomości języka.

6. Listy grup językowych roku I- go pojawią się najpóźniej dnia 1.10.2016 r. (sobota) o godz. 10.00- na stronie internetowej rekrutacja.upjp2.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń MSJO, ul. Franciszkańska 1 (obok s.014, na parterze). Studenci z wrześniowej tury rekrutacyjnej zostaną po rozwiązaniu testów dopisani do utworzonych wcześniej grup i ostatecznie poszerzone wykazy grup ponownie pojawią się dnia 10.10.2016 r. (poniedziałek - godz.10.00) na stronie internetowej rekrutacja.upjp2.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń MSJO, ul. Franciszkańska 1 (obok s. 014, na parterze).

7. Każdy student posiadający poświadczenie (certyfikat językowy, wpis do indeksu na innym kierunku lub specjalności, zaświadczenie na suplemencie wcześniej ukończonych, innych studiów) poziomu minimalnego B2 (studia I stopnia) lub B2 + (jednolite studia magisterskie- Wydział Teologiczny i Wydział Prawa Kanonicznego) oprócz studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na studiach I stopnia (w zakresie pierwszego języka tzn. j. angielskiego, który jest dla nich  obligatoryjny do realizacji) i chcący  się uczyć innego języka, proszony jest o przedstawienie wyżej wymienionego poświadczenia Kierownikowi lub Z-cy Kierownika MSJO, ul. Franciszkańska 1, sala 014 C do dnia 30.09.2016  w terminach ich dyżurów wrześniowych. Poświadczenie poziomu B2 lub B2+ nie zwalnia studenta z realizacji lektoratu. Student posiadający poświadczenie poziomu B2 lub B2+ będzie mógł jednak wybrać w takiej sytuacji realizację innego języka (w tym również języka od podstaw) lub kontynuować realizację języka, z którego posiada poświadczony poziom B2.  Wpisu do grupy poczatkującej dokona Kierownik bądź Zastępca Kierownika MSJO (na swoich dyżurach) ewentualnie Sekretariat MSJO (w godzinach urzędowania). W przypadku decyzji o kontynuacji student rozwiązuje test.

8. Każdy student zanim przystąpi do wypełnienia testów proszony jest o dokładne zapoznanie się z informacjami szerszymi na temat realizacji lektoratów na UPJPII:

- Języki nowożytne- lektoraty-rok akademicki 2016/2017

wykaz certyfikatów

9. Uwaga!!! Klerycy roku pierwszego realizujący lektoraty na UPJP II również rozwiązują testy, w związku z czym obowiązuje ich wyżej przedstawiona procedura

 -szczegółowe informacje dla kleryków

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl
pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl
 

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017