-A A +A

Wzory dokumentów

Pełnomocnictwo:

W sytuacji, w której nie będą Państwo mogli osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do dokończenia procesu rekrutacji w Państwa imieniu. Pełnomocnik musi mieć poniższe dokumenty:

1. Podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, kórego wzór znajduje sie ponizej

2. Komplet dokumentów niezbednych do dokonania wpisu na studia

3. Dowód tozsamości oraz oryginał dowodu tożsamości kandydata lub kserokopię dowodu tożsamości kandydata w imieniu którego działa pełnomocnik z poświadczeniem zgodności z oryginałem dokonanym przez notariusza lub organ wydajacy dokument.

 

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 • Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej. 
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia jest zwracana kandydatowi w całości (lub jej części) w przypadku: 
  • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne zwiazane ze zwrotem lub przeksiegowaniem tych środków ponosi kandydat;
  • nieuruchomienia studiów;
  • unieważnienia rejestracji, przy czym unieważnienie musi nastapić nie później niż w terminie określonym jako "Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych";
  • wniesienie opłaty po terminie okreslonym jako "Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych", co skutkuje niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

 Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w  prawidłowej wysokości na rejestrację, dla której kandydat otrzymał decyzje o nieprzyjeciu na studia.

 

Upoważnienie rodzica  niepełnoletniego kandydata

Dotyczy przeważnie cudzoziemców z Białorusi i Ukrainy. 

 

Uprawnienie do podjęcia studiów stacjonarnych bez odpłatności

 

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piatku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019