-A A +A

Testy językowe dla studentów I roku: rok akademicki 2018/2019

Testy językowe dla studentów I roku: rok akademicki 2018/2019

Uwaga! W przypadku pojawiania się problemów związanych z testami językowymi prosimy o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych:

 e-mail: msjo@upjp2.edu.pl 

telefon  komórkowy:    505 222 268

telefon stacjonarny:    12 422 57 85 w. 740

 

Informacja wprowadzająca dla osób przyjętych na studia:

- studiów I stopnia

- jednolitych studiów magisterskich

- studiów II stopnia (SUM)

 

1. Każdy student I roku, który ma w programie naukę języka nowożytnego (lektorat) i który potwierdzi wolę studiowania na UPJPII poprzez złożenie wymaganych dokumentów i znalazł się na liście przyjętych, ma obowiązek wykonania testów kwalifikujących go do odpowiednich grup językowych

W związku z tym powinien rozwiązać testy językowe, które dostępne będą w terminach
od 01.08.2018 (od godz. 08.00) do 27.09.2018 (do godz. 23.59) na stronie
elearning.upjp2.edu.pl .

Studenci, którzy  potwierdzą  wolę studiowania po 28.09.2018 (III nabór) będą mieć możliwość rozwiązania testów od dnia 29.09.2018 do dnia  15.10.2018 r.

2. W przypadku logowania się bezpośrednio pod adresem elearning.upjp2.edu.pl login i hasło są takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu (prosimy zwrócić uwagę na wybranie właściwego profilu i stopnia studiów).

3. Wybór języka (lub dwóch języków - niektóre kierunki lub specjalności) - porządkuje tabela. 

Obowiązującym jest wybór języka zgodny z tabelą. Tabela wyboru języków uwzględnia specyfikę danych kierunków i zgodna jest z programem danego kierunku lub specjalności oraz zaleceniami Władz poszczególnych Wydziałów.

Uwaga!

Studenci następujących kierunków:

Nauki o Rodzinie I stopień niestacjonarne

Praca Socjalna I stopień niestacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Historia II stopień (SUM)

    zobowiązani są do rozwiązania testu z języka angielskiego oraz ewentualnego wyboru drugiego języka zgodnie z tabelą.

4. Z języków oferowanych przez Uczelnię j. angielski, j. niemiecki, j. francuski (j. rosyjski na wybranych kierunkach zgodnie z tabelą realizowane są jako kontynuacja ze szkoły średniej, natomiast z języka włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a także z j. francuskiego i niemieckiego tworzone są grupy początkujące.

5. Test językowy składa się ze 100 pytań. Proszę wypełnić go w sposób uczciwy, nie zaznaczając przypadkowych odpowiedzi, co pozwoli dostać się do grupy adekwatnej do realnego poziomu znajomości języka.

6. Listy grup językowych roku I-go zostaną utworzone najpóźniej dnia 28.09.2018 r. (piątek). Ze względu na system danych osobowych (RODO) nigdzie nie będą udostępniane listy osobowe grup, a każdy student informację o przynależności do konkretnej grupy (grup) językowej będzie zobowiązany sprawdzić na koncie indywidualnym w Wirtualnym Dziekanacie, w menu Tok studiów, zakładka Moje grupy. Osoby, które potwierdzą fakt studiowania po 28.09.2018 r. zostaną po rozwiązaniu testów dopisane do utworzonych wcześniej grup.

7. Każda osoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie (certyfikat językowy, wpis do indeksu na innym kierunku lub specjalności, zaświadczenie na suplemencie wcześniej ukończonych, innych studiów) poziomu minimalnego B2 (studia I stopnia) lub B2 + (jednolite studia magisterskie - Wydział Teologiczny i Wydział Prawa Kanonicznego) oprócz studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na studiach I stopnia (w zakresie pierwszego języka tzn. j. angielskiego, który jest dla nich  obligatoryjny do realizacji) i chcąca  się uczyć innego języka, zobowiązana jest do przedstawienia wyżej wymienionego poświadczenia Kierownikowi lub Z-cy Kierownika MSJO, ul. Franciszkańska 1, sala 014 C do dnia 27.09.2018 r. w terminach ich dyżurów wrześniowych. Poświadczenie poziomu B2 lub B2+ nie zwalnia studenta z realizacji lektoratuOsoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie poziomu B2 lub B2+ będzie mogła jednak wybrać w takiej sytuacji realizację innego języka (w tym również języka od podstaw) lub kontynuować realizację języka, z którego posiada poświadczony poziom B2.  Wpisu do grupy poczatkującej dokona Kierownik bądź Zastępca Kierownika MSJO (na swoich dyżurach) ewentualnie Sekretariat MSJO (w godzinach urzędowania). W przypadku decyzji o kontynuacji należy rozwiązać test.

8. Każdy student zanim przystąpi do wypełnienia testów proszony jest o dokładne zapoznanie się z informacjami szerszymi na temat realizacji lektoratów na UPJPII:

Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie nauczania języków obcych obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018 (i dalsze lata)

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

9. Uwaga!!! Klerycy roku pierwszego realizujący lektoraty na UPJP II również rozwiązują testy, w związku z czym obowiązuje ich wyżej przedstawiona procedura

 -szczegółowe informacje dla kleryków

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019