-A A +A

PUNKT MPK

Informujemy, że w dniu 2 października 2017 r. w godzinach 10.00-15.00 w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3, I piętro dostępny będzie mobilny punkt MPK.

W punkcie będzie można aktywować legitymację studencką (dotyczy studentów I roku), aby można jej było używać jako KKM w automatach biletowych, a także zakupić bilet okresowy (miesięczny, semestralny). Płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się przy ulicy Franciszkańskiej 1 pok. 220D. Studentom niepełnosprawnym przysługuje prawo do uczestnictwa w alternatywnych zajęciach z Wychowania fizycznego, lektoratach z języków obcych oraz innych form pomocy.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018