-A A +A

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 222D (II piętro), tel. 12 422 57 85 wew. 741 lub 12 433 99 45, e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Biuro zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w kwestiach związanych ze studiowaniem, miedzy innymi:

- udzielaniem wsparcia i rozwiązywaniem bieżących problemów związanych ze studiowaniem

- opiniowaniem wniosków osób niepełnosprawnych kierowanych do władz uczelni

- udzielaniem informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze strony uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji

- zapewnianiem dostępu do odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego nabywanie wiedzy przez osoby niepełnosprawne

- działaniami na rzecz integracji niepełnosprawnych studentów i doktorantów w środowisku akademickim poprzez organizacje różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.

- współpracą z samorządami, organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

- organizacją porad psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i szkoleń.
 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:

- przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zgodnego z potrzebami studenta (w tym specjalnie przystosowanego dla osób mających problemy ruchowe)

- zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta

- indywidualny tok studiów, indywidualne warunki korzystania z Biblioteki

- pomoc tłumacza języka migowego, lektorat języka angielskiego

- możliwość kserowania notatek

- pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, pomoc psychologiczną

- udział w zajęciach rehabilitacyjnych, sportowych, dostosowanych do możliwości fizycznych zamiast zwykłych zajęć z wychowania fizycznego (np. koszykówka i szermierka na wózkach, siłownia, basen)

- wypożyczanie sprzętu edukacyjno-rehabilitacyjnego (np. dyktafony, systemy FM, powiększalniki tekstu i obrazu).

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych składa się wnioski o STYPENDIUM SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018