-A A +A

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się wsparciem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w kwestiach związanych ze studiowaniem, między innymi:

- udzielanie wsparcia i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem;

- opiniowanie wniosków studentów z niepełnosprawnościami kierowanych do władz uczelni;

- udzielanie informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze; strony uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji

- zapewnianie dostępu do odpowiedniego sprzętu dydaktycznego, ułatwiającego nabywanie wiedzy ;

- działania na rzecz integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim poprzez organizacje i informowanie o wydarzeniach typu konferencje, szkolenia, warsztaty, obozy szkoleniowe, wyjazdy integracyjno-adaptacyjne, Krakowskie Dni Integracji , Tydzień Osób Niepełnosprawnych itp.;

- współpraca z samorządami, organizacjami studenckimi oraz organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;

- organizacja konsultacji psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i szkoleń;

- przyjmowanie wniosków o stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami;

 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:

- przyznanie miejsca w akademiku, zgodnego z potrzebami

- zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości,

- indywidualny tok studiów,

- wsparcie tłumacza języka migowego;

- indywidualny lektorat języka angielskiego;

- pomoc asystenta dydaktycznego;

- pomoc psychologiczną;

- korzystanie z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;

- dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego;

- wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, ułatwiającego nabywanie wiedzy;

- możliwość skanowania, kserowania notatek.

 

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

dr Katarzyna Kutek – Sładek

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Aldona Jakubowska

Konsultant ds. studentów z niepełnosprawnościami

Urszula Stach

Psycholog

 

Kontakt:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Franciszkańska 1

31-510 Kraków

tel. (012) 422 57 85 w.742
e- mail bon@upjp2.edu.pl , www.bon.upjp2.edu.pl
pokój 222d

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7:00-15:00

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019