-A A +A

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się wsparciem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w kwestiach związanych ze studiowaniem, między innymi:

- udzielanie wsparcia i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem;

- opiniowanie wniosków studentów z niepełnosprawnościami kierowanych do władz uczelni;

- udzielanie informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze; strony uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji

- zapewnianie dostępu do odpowiedniego sprzętu dydaktycznego, ułatwiającego nabywanie wiedzy ;

- działania na rzecz integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim poprzez organizacje i informowanie o wydarzeniach typu konferencje, szkolenia, warsztaty, obozy szkoleniowe, wyjazdy integracyjno-adaptacyjne, Krakowskie Dni Integracji , Tydzień Osób Niepełnosprawnych itp.;

- współpraca z samorządami, organizacjami studenckimi oraz organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;

- organizacja konsultacji psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i szkoleń;

- przyjmowanie wniosków o stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami;

 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:

- przyznanie miejsca w akademiku, zgodnego z potrzebami

- zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości,

- indywidualny tok studiów,

- wsparcie tłumacza języka migowego;

- indywidualny lektorat języka angielskiego;

- pomoc asystenta dydaktycznego;

- pomoc psychologiczną;

- korzystanie z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;

- dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego;

- wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, ułatwiającego nabywanie wiedzy;

- możliwość skanowania, kserowania notatek.

 

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

dr Katarzyna Kutek – Sładek

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Aldona Jakubowska

Konsultant ds. studentów z niepełnosprawnościami

Urszula Stach

Psycholog

 

Kontakt:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Franciszkańska 1

31-510 Kraków

tel. (012) 422 57 85 w.742
e- mail bon@upjp2.edu.pl , www.bon.upjp2.edu.pl
pokój 222d

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7:00-15:00

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019