-A A +A

Dokumenty do pobrania

  • Pełnomocnictwo.
    W sytuacji, w której nie będą Państwo mogli osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do dokończenia procesu rekrutacji w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.
  • Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej. 
    Opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia jest zwracana kandydatowi w całości w przypadku: 
    • nieuruchomienia studiów, chyba że kandydat w ramach tej samej opłaty wziął udział również w postepowaniu rekrutacyjnym na inny kierunek studiów, który został uruchomiony,
    • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego (przed zakończeniem procesu rekrutacji elektroniczej).

 

 

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018