-A A +A

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia - I nabór

 

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I naborze. Wszystkie osoby, które dostarczą wymagane dokumenty i zostaną przyjęte prosimy o zapoznanie się z komunikatem Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UPJPI.

Wydział Filozoficzny

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunek Filozofia proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Filozoficznego UPJPII, ul. Kanonicza 9,  p. 203, w terminie 18-21 lipca, w godz. 9:00-13:00.


Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Instytut Historii

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunki: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Historia, Studia historyczno-społeczne oraz Turystyka historyczna proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9,  p. 202, w terminie 18-21 lipca, w godz. 9:00 - 13-00.

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunki: Historia sztuki i Ochrona dóbr kultury proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ul. Sławkowska 32,  p. 202, w terminie 18-21 lipca, w godz. 9:00 - 14-00.

*Osoby, które znajdują się na listach rezerwowach, w przypadku zwolnnienia miejsc, zostaną poinformowane o możliwości zapisu drogą mailową. 


Wydział Nauk Społecznych 

Instytut Nauk o Rodzinie

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunek Nauki o rodzinie proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Nauk o Rodzinie ul. Bernardyńska 3,  p. 62, w terminie 18-21 lipca, w godz. 9:00 - 14:00
 

Instytut Pracy Socjalnej

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunek Praca socjalna proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Pracy Socjalnej ul. Bernardyńska 3,  p. 60, w terminie 18-21 lipca, w godz. 9:00 - 14:00.


Wydział Prawa Kanonicznego

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunek Prawo kanoniczne proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Kanonicza 9, III p. p.408, w terminie 18-21 lipca w godz. 9:00 - 13:00.


Wydział Teologiczny

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na kierunek: Teologia i Turystyka religijna proszone są o potwierdzenie gotowości podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Teologicznego, ul. Kanonicza 9, p. 305, w terminie 18-21 lipca w godz. 10:00 - 15:00.

 

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018