-A A +A

Archiwalne

TEOLOGIA i TURYSTYKA RELIGIJNA - I tura listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki Teologia oraz Turystyka religijna.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowośc do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Teologicznego ul. Kanonicza 9 pok. 305.

Termin składania wymaganych dokumentów 23 - 26 lipca 2018 r. w godz. od 10.00 - 14.00 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowośc do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, ul. Grodzka 40, II p., w terminie do 30 września w godzinach pracy sekretariatu.

Dodatkowa tura rekrutacji – Praca socjalna, Nauki o rodzinie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filozofia

Zapraszamy do udziału  w dodatkowej turze naboru na kierunki:

- Praca socjalna i Nauki o rodzinie – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Terminy rekrutacji: do 29 września  2016 r. 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia niestacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne do 02 października 2016 r.

- Filozofia stiudia I i II stopnia do 03 października 2016 r.

Praca socjalna II tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Praca socjalna, studia I i II stopnia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Pracy socjalnej, ul. Bernardyńska 3, pok. 60, w terminach 26-30 września 2016 r.

Filozofia II tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Filozofia, studia I i II stopnia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Filozoficznego, ul. Kanonicza 9, pok. 203, w terminach 27-29 września 2016 r., w godz. 9.00-13.00.

HISTORIA SZTUKI I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Historia sztuki. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ul. Sławkowska 32, w terminach 23-26 lipca 2018 r. w godz. od 10:00 do 12:00

OCHRONA DÓBR KULTURY I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Ochrona dóbr kultury. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ul. Sławkowska 32, w terminach 23 - 26 lipca 2018 r. w godz. od 10:00 do 12:00

TURYSTYKA HISTORYCZNA I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Turystyka historyczna. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9, pok. 202 w dniach od 23-26 lipca 2018 r.

HISTORIA I tura - listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Historia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9, pok. 202, w terminach 23-26 lipca 2018 r.

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9, pok. 202, w terminach 23-26 lipca 2018 r.

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019