-A A +A

Archiwalne

TEOLOGIA i TURYSTYKA RELIGIJNA - I tura listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki Teologia oraz Turystyka religijna.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowośc do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Teologicznego ul. Kanonicza 9 pok. 305.

Termin składania wymaganych dokumentów 23 - 26 lipca 2018 r. w godz. od 10.00 - 14.00 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowośc do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, ul. Grodzka 40, II p., w terminie do 30 września w godzinach pracy sekretariatu.

Dodatkowa tura rekrutacji – Praca socjalna, Nauki o rodzinie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filozofia

Zapraszamy do udziału  w dodatkowej turze naboru na kierunki:

- Praca socjalna i Nauki o rodzinie – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Terminy rekrutacji: do 29 września  2016 r. 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia niestacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne do 02 października 2016 r.

- Filozofia stiudia I i II stopnia do 03 października 2016 r.

Praca socjalna II tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Praca socjalna, studia I i II stopnia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Pracy socjalnej, ul. Bernardyńska 3, pok. 60, w terminach 26-30 września 2016 r.

Filozofia II tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Filozofia, studia I i II stopnia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Wydziału Filozoficznego, ul. Kanonicza 9, pok. 203, w terminach 27-29 września 2016 r., w godz. 9.00-13.00.

HISTORIA SZTUKI I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Historia sztuki. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ul. Sławkowska 32, w terminach 23-26 lipca 2018 r. w godz. od 10:00 do 12:00

OCHRONA DÓBR KULTURY I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Ochrona dóbr kultury. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ul. Sławkowska 32, w terminach 23 - 26 lipca 2018 r. w godz. od 10:00 do 12:00

TURYSTYKA HISTORYCZNA I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Turystyka historyczna. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9, pok. 202 w dniach od 23-26 lipca 2018 r.

HISTORIA I tura - listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Historia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9, pok. 202, w terminach 23-26 lipca 2018 r.

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I tura - lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia 2018/2019

Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii, ul. Kanonicza 9, pok. 202, w terminach 23-26 lipca 2018 r.

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018